Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

13-03-2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00, i klublokalet, Dalsvænget 8, Slagelse

Da der på ordinær generalforsamling ikke blev valgt en formand, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, men følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af 2 stemmetællere til, ved skriftlig afstemning 

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

6. Ændringer af vedtægter

7. Valg til bestyrelse

8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter

9. Valg af revisorsuppleant

Vel mødt

Hilsen Bestyrelsen