Velkommen til Slagelse Cykle Ring

Vi er en "lille" klub med store ambitioner


 

Vi tilbyder alle drenge- og pige ryttere sjov og udfordrende træning sammen med jævnalderne - Alle kan være med fra 9 år og opefter..

Vi er en klub som prioriterer sammenhold og glæde ved cyklingen meget højt - træningen skal først og fremmest være sjov at deltage I.

Endvidre er klubben stolt af at være "moderklub" sammen med Næstved Bc for A-Teamet - Team Georg Berg
....men ikke nok med det, så har vi endnu et samarbejde med Næstved BC og Køge CR, nemlig et junior Team - Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior

Vi glæder os til at byde dig velkommen

Nyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

13-03-2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00, i klublokalet, Dalsvænget 8, Slagelse

Da der på ordinær generalforsamling ikke blev valgt en formand, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, men følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af 2 stemmetællere til, ved skriftlig afstemning 

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

6. Ændringer af vedtægter

7. Valg til bestyrelse

8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter

9. Valg af revisorsuppleant

Vel mødt

Hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Indbydelse til Generalforsamling

01-02-2022

Indbydelse til generalforsamling

Mandag den 28. februar 2022 kl. 17.30
I Kantinen, Antvorskov Skole, Slagelse

Alle er velkomne – ryttere, forældre og søskende

 

Forslag(skriftlige), der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Skriv til formand@slagelsecyklering.dk

 

Jf. vedtægterne skal der på generalforsamlingen vælges formand i lige år, og desværre genopstiller Mikael ikke.

Vi opfordrer derfor alle til at overveje muligheden for at træde ind i bestyrelsen som formand, og være med til at forme klubben.

 

Seneste tilmelding til spisning 21. februar via slagelsecyklering.dk

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Indbydelse til generalforsamling

Mandag den 28. februar 2022 kl. 17.30
I Kantinen, Antvorskov Skole, Slagelse

Alle er velkomne – ryttere, forældre og søskende

 

Forslag(skriftlige), der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Skriv til formand@slagelsecyklering.dk

 

Jf. vedtægterne skal der på generalforsamlingen vælges formand i lige år, og desværre genopstiller Mikael ikke.

Vi opfordrer derfor alle til at overveje muligheden for at træde ind i bestyrelsen som formand, og være med til at forme klubben.

 

Seneste tilmelding til spisning 21. februar via slagelsecyklering.dk

 

Venlig hilsen Bestyrelsen


Dagsorden - klik her

Læs mere

Arrangementer