Indbydelse til Generalforsamling

01-02-2022

Indbydelse til generalforsamling

Mandag den 28. februar 2022 kl. 17.30
I Kantinen, Antvorskov Skole, Slagelse

Alle er velkomne – ryttere, forældre og søskende

 

Forslag(skriftlige), der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Skriv til formand@slagelsecyklering.dk

 

Jf. vedtægterne skal der på generalforsamlingen vælges formand i lige år, og desværre genopstiller Mikael ikke.

Vi opfordrer derfor alle til at overveje muligheden for at træde ind i bestyrelsen som formand, og være med til at forme klubben.

 

Seneste tilmelding til spisning 21. februar via slagelsecyklering.dk

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Indbydelse til generalforsamling

Mandag den 28. februar 2022 kl. 17.30
I Kantinen, Antvorskov Skole, Slagelse

Alle er velkomne – ryttere, forældre og søskende

 

Forslag(skriftlige), der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Skriv til formand@slagelsecyklering.dk

 

Jf. vedtægterne skal der på generalforsamlingen vælges formand i lige år, og desværre genopstiller Mikael ikke.

Vi opfordrer derfor alle til at overveje muligheden for at træde ind i bestyrelsen som formand, og være med til at forme klubben.

 

Seneste tilmelding til spisning 21. februar via slagelsecyklering.dk

 

Venlig hilsen Bestyrelsen


Dagsorden - klik her