Regler for klubmesterskaber i Slagelse Cykle Ring

§ 1. Klub mester er den rytter der først har indkørt flest point på landvej i hver klasse.

§ 2. Rytteren skal har været medlem af Slagelse cykle ring fra den 1/4. i mesterskabers året.

§ 3. Den første rytter som rykker op bliver klubmester i den klasse de rykker fra.
Herefter gælder § 1.

§ 4. Rytter som rykker ned bliver klub mester hvis de opfylder § 1.

§ 5. I tilfælde af point lige hed er det den rytter med de bedste placeringer der er klub mester

§ 6. Hvis 2 eller flere ryttere med point lige hed rykker op samme dag gælder § 5

Regler for pokaler
Modtageren skal være medlem af Slagelse Cykle Ring fra den 1/4 i det år pokalen gives

Pokaler:

Fiduspokalen
Indstiftet 1970 af Leif Jacobsen ( formand). Første indehaver var Henrig Buch 1971.
Den gives til den senior, junior eller ungdoms rytter, der har vist en stor præstation i året, der gik
Evigt vandrende.

Årets dreng
Indstiftet 1971 af Fa. Erik Hjort. Første indehaver var Henrik Winther 1973.
Den gives til den dreng/pigetytter, der har vist den største præstation i året der gik.
Evigt vandrende.

Træningsprokal senior
Indstiftet 1971 af Fa. Sparre Sørensen. Første indehaver var Erik Breschel 1971.
Den gives til den rytter, der trods flid ikke har opnået de ventede resultater.
Evigt vandrende.

Træningspokal jun/ung
Indstiftet 1971 af Fa. Sparre Sørensen. Første indehaver var Leif Nielsen 1974.
Samme kriterium som senior.
Evigt vandrende.

Træningspokal dreng/piger
Indstiftet i 1972 Fa. Dalmose kro Første indehaver var Poul Hansen 1972.
Samme kriterium som senior, men kan ikke vindes 2 gange i træk.
Evigt vandrende.

Kammeratskabspokalen
Erik Bresche`s mindepokal fra SCR´s Venner.
Gives til den dedste kammerat i SCR.
Evigt vandrende.

Bokmandpokalen
Indstiftet 2006 af Fa. Bokmand. Første indehaver var Mikkel Ravn 2006.
Gives tilden dreng/pige, der med klassehandicap køre 10 km enkeltstart i bedste tid.
Evigt vandrende.

MT-Nielsens pokal
Gives til den jun/senior, der kører 25 km enkeltstart i bedste tid.
Evigt vandrende.

Slagelse Cykle Ring´s ungdom´s pokal
Indstiftet 2010 af Slagelse cykle ring. Første indehaver var Mikkal Nielsen 2010 .
Gives til den ungdomsrytter der køre 15 km enkeltstart i bedste tid.
Evigt vandrende.